Service

Netcube IntraNet แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น Netcube IntraNet คือ แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันยุคใหม่ ช่วยปรับปรุงการสื่อสารกันภายในองค์กร โดยรวมเครื่องมือไว้ที่เดียวกัน มีฟังก์ชั่นต่างๆ  ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การขาย ระบบ CRM การติดต่อประสานงานภายในองค์กร การวางแผนงาน และการสร้างเว็บไซต์ e-commerce ฟีดเจอร์ Netcube IntraNet ตัวช่วยในการทำงาน เครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน อินทราเน็ต แชท การประชุมผ่านวิดีโอ เอกสาร งาน และเครื่องมือสื่อสารภายใน ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมด้วยการจัดการเรื่องการเข้าร่วม...

Read More

จบทุกปัญหากับการทำงานที่บ้าน แม้อยู่บ้านก็ใช้ระบบเดียวกับออฟฟิศได้ Microsoft Teams เป็น Application สื่อสารระดับองค์กร ด้วยฟีเจอร์ระดับองค์กร ที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานร่วมกับ Office 365 พร้อมทำงานควบคู่กับแอปพลิเคชั่นอื่นๆ โดย Microsoft Teams มีการใช้งานที่คล้ายคลึงกับ Skype ( for Business ) แต่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานผ่าน Video Conference โดยเฉพาะ จึงมี Feature ที่เหมาะกับการ Work From...

Read More