Chat with us, powered by LiveChat ระบบการจัดการสินค้า รองรับ BOI บาร์โค้ดและเครื่องสแกนบาร์โค้ด| NETCUBE
 

Barcode System Development

Handy Terminal, RFID, WMS

การจัดการคลังสินค้าที่รองรับ BOI

บาร์โค้ดและเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Handy Terminal)

ที่ NETCUBE เรามีบริการพัฒนาระบบที่ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Handy Terminal) เครื่องสแกนบาร์โค้ดนั้นได้ถูกนำไปใช้ในหลายๆ ที่และหลากหลายวัตถุประสงค์ จากฟังก์ชันอันยอดเยี่ยมที่ว่านั้น จึงถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดคือ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับงานด้านการจัดการ และใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เรามีการดำเนินการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นเลือกด้วยการให้บริการตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เลือกเครื่องสแกนบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์ฉลาก ติดตั้ง access point ที่รองรับแบบไร้สาย ไปจนถึงพัฒนาระบบ

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS)

เรามีการพัฒนาระบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น พัฒนาระบบที่ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ระบบการจัดการคลังสินค้า และระบบการจัดการสินค้าเข้าออก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Keyence

img-keyence-scanner

ข้อดีของการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้

ทำให้เห็นภาพการณ์

สามารถมองเห็นข้อมูลสินค้าคงคลัง และประวัติของการทำงาน ตั้งแต่การนำเข้าการจัดการคงคลังจนถึงการส่งออก

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

สามารถทราบรายละเอียดของคลังได้แบบเรียลไทม์และเช็คสต็อกในระบบได้อย่างเรียลไทม์เช่นกัน

เพิ่มความรวดเร็ว

นำ Handy มาใช้ ทำให้สามารถสแกนบาร์โค้ดสินค้าได้ แม้ไม่รู้รายละเอียดสินค้า ก็สามารถเลือกรายการได้อย่างรวดเร็ว

ลดต้นทุน

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง ปรับปรุงการทำงาน ป้องกันการทำงานผิดพลาดตระหนักถึงการลดต้นทุน

ภาพรวมฟังก์ชั่น WMS

เป็นระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) ที่สามารถจัดการการดำเนินต่างๆ ได้พร้อมกับระบบหลักอื่นๆ เช่น งานคลังสินค้า การจัดส่ง การจัดการใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ด้วยฟังก์ชั่นที่ครอลคลุม จะทำให้เห็นภาพการทำงานของคลังสินค้าและง่ายต่อการปรับปรุงระบบงานให้ดียิ่งขึ้น

ระบบการนำสินค้าเข้าคลัง

 • ระบบจัดทำกำหนดการนำสินค้าเข้าคลัง
 • ระบบอินพุตบันทึกสินค้า
 • ระบบฉลากสินค้า
 • ระบบการแก้ไขคลังสินค้าตามความจริง

ระบบการส่งออก

 • ระบบการเก็บข้อมูลส่งออก
 • ระบบความปลอดภัยของคลัง
 • ระบบหยิบสินค้า
 • ระบบตรวจสอบการส่งออก
 • ระบบจัดทำรายการส่งออก

คลังสินค้า

 • ระบบแสดงสต็อคตามที่ตั้ง
 • ระบบแสดงรายละเอียดการชำระเงิน
 • ระบบปรับปรุงคลังสินค้า
 • ระบบเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง
 • ระบบการแก้ไขคลังสินค้าตามความจริง
short-range-uhf-rfid-version-1

RFID

ระบบการจดจำแบบอัตโนมัติที่สามารถทำการอ่านและเขียน (การเรียกแสดงข้อมูล, การลงทะเบียน, การลบ, การอัปเดต ฯลฯ) โดยเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย และบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสิ่งของที่เก็บไว้ในสื่อที่เรียกว่าแท็ก RFID

RFID, Reader, Tag, เครื่องอ่าน RFID , ระบบ RFID , บัตร RFID , Easy Pass , NFC , RFID solution , RFID system , บัตร Barcode

ระบบการตรวจสอบสินค้า

เป็นการตรวจเทียบกับบาร์โค้ดกับข้อมูลการเข้าออกของสินค้าว่าสินค้าถูกต้องหรือไม่ โดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด หากมีการติดตั้ง Access Point สำหรับ WiFi ที่บริเวณที่สินค้าเข้าออก ก็จะสามารถตรวจสอบสินค้าตรงบริเวณที่สินค้าเข้าออกได้แบบเรียลไทม์ (การนับสต็อก) เป็นการใส่ข้อมูลจำนวนที่มีอยู่ในคลังสินค้า แล้วทำการนับสต็อกสินค้าโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด

img_warehouse
img_barcode_scanner_keyence

ระบบป้องกันการนำสินค้าออก

เป็นการอ่านข้อมูลการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ฉลากสินค้า คิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ดด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด และนำมาตรวจเทียบกับรหัสสินค้าในตอนนำสินค้าออก รองรับการรับของเข้าแบบเป็น lot โดยใช้ป้ายฉลากและการรับของเข้าตามลำดับ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการนำสินค้าออกของผู้ผลิตรถยนต์ วิธีการตรวจเทียบก็มีทั้ง วิธีการตรวจเทียบโดยใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าและคำสั่งในการนำสินค้าออกกับตัวสินค้า ซึ่งเป็นการนำ 3 สิ่งมาตรวจเทียบกันแล้ว ยังรองรับการนำ 2 สิ่งมาตรวจเทียบเพื่อป้องกันการติดป้ายฉลากผิดอีกด้วย

ระบบการจัดการด้านกระบวนการ

เป็นระบบที่เก็บรวมรวมผลการทำงานในกระบวนการ โดยการเก็บข้อมูลการเริ่มและจบกระบวนการด้วยการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด ระบบจะอ่านข้อมูลการเริ่มและจบกระบวนการโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทำงาน เมื่อนำระบบมาใช้ จะทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการผลิตสินค้าที่ส่งออกขายและสามารถค้นหาข้อมูลวัสดุและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยทำให้คู่ค้าและลูกค้ามีความไว้วางใจและความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

img-traceability
img-warehouse-system

สร้างระบบแบบไร้สายในคลังสินค้าและโรงงาน

ระบบนี้จะทำการอ่านข้อมูลสินค้าเข้าจากระบบหลัก และนำข้อมูลนั้นมาออกเป็นลิสต์รายการ (ในรูปแบบบาร์โค้ด) จากนั้นใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านข้อมูลบาร์โค้ดที่สร้างออกมานั้น แล้วทำการตรวจรับสินค้า (สินค้าเข้า) ข้อมูลที่อ่านได้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการบวกจำนวนสินค้าเข้าคลังเพิ่มตามข้อมูลนั้นๆ จากนั้นข้อมูลที่เป็นแผนงานก็จะถูกลบออกไป ซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการข้อมูลการตรวจรับและแผนจำนวนสินค้าที่จะเข้ามาในคลังสินค้าได้

ติดต่อสอบถาม


บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-732-9896 ถึง 9898
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th