Accounting System

ระบบบัญชี และ ERP

ระบบบัญชี, ERP, SAP Business One, SimLex Accounting, ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร

ระบบบัญชี และ ERP ที่ NetCube เรามีบริการเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย

เรามีบริการเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย เราจะทำการสำรวจระบบบัญชีของบริษัทของคุณ แล้วแนะนำพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยคัดเลือกหนึ่งในแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับบัญชีที่มีส่วนแบ่งในตลาดของประเทศไทยมากที่สุด (5 ผลิตภัณฑ์) แพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทมีให้บริการนั้นล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในประเทศไทย (มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเอกสารให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทย) จึงสามารถบริหารจัดการระบบบัญชีทั้งหมดได้ในระบบอย่างเดียว โดยที่ไม่ต้องมีการจัดการด้วยการเขียนมือหรือการใช้ Excel อีก

หากลูกค้าต้องการนำระบบบัญชีมาใช้ในบริษัท

ต้องการหาระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการของบริษัทในประเทศไทย

ต้องเป็นระบบที่สามารถใช้งานต่อไปได้แม้ระบบบัญชีหรือสภาพแวดล้อมด้าน IT ของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป

ต้องเป็นระบบที่สามารถใช้งานต่อไปได้แม้ระบบบัญชีหรือสภาพแวดล้อมด้าน IT ของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป

กำลังหาระบบที่จะมาแทนที่ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งใหม่ จึงต้องการที่จะนำระบบบัญชีแบบง่ายๆ มาใช้งาน

ต้องการที่จะนำระบบที่รองรับระบบคลาวด์ (cloud system) และระบบเดิมที่มีอยู่ภายในบริษัท (on-premises) มาใช้งาน

img-accouting

ระบบบัญชี

เรามีบริการเสนอแนะระบบบัญชีที่มีการนำไปใช้ในประเทศไทยมากมายตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า

img_accounting_2

“SAP Business One” ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็น ERP ที่ใช้กันทั่วโลกที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และสำนักงานในต่างประเทศของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลาในการนำระบบมาใช้ไม่มากและมีค่าใช้จ่ายต่ำ “SAP Business One” เป็นโซลูชัน ERP ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และสำนักงานในต่างประเทศของผู้ประกอบการขนาดใหญ่

ระบบบัญชี SimLex เป็นระบบตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย สามารถสร้างข้อมูลการลงบัญชีสมุดรายวันของ Invoice/Advance/Debit Note/Credit Note ในส่วนของการจัดการด้านการขาย และ Invoice Advance/Debit Note/Credit Note ในส่วนของการจัดการด้านการจัดซื้อหรือการจ้างบริษัทภายนอกได้โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการลงบัญชี สามารถบันทึกใบสำคัญ, บันทึกการรับ, และบันทึกการจ่ายได้ และสามารถออกรายงานต่างๆ จากการลงบัญชีโดยอัตโนมัติและการลงบัญชีโดยการใส่ข้อมูลลงไปได้ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อส่งกรมสรรพากรในประเทศไทยได้อีกด้วย

Sage 300 ERP เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ ERP ที่มีความสามารถสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีธุรกิจอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทยถือว่าเป็นแพ็กเกจซอฟต์แวร์ระดับกลางที่มีบริษัทของญี่ปุ่นใช้เป็นจำนวนมาก ซอฟต์แวร์นี้ประกอบไปด้วยโมดูลพื้นฐาน 6 โมดูล ซึ่งได้แก่ โมดูลสำหรับบัญชี โมดูลสำหรับสำหรับลูกหนี้การค้า โมดูลสำหรับเจ้าหนี้การค้า โมดูลสำหรับการจัดการคลังสินค้า โมดูลสำหรับการรับคำสั่งซื้อ และโมดูลสำหรับการสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการบริษัทในเครือ แผนกธุรกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ในระบบเดียว และสามารถสร้างโซลูชันที่เหมาะสมกับงานโดยนำความแตกต่างของแต่ละสำนักงาน เช่น สกุลเงิน ระบบการลงบัญชี ระบบภาษี ระบบกฎหมาย เข้ามารวมกันอยู่ในระบบเดียวได้ เป็นระบบ ERP ที่มีผู้ประกอบการขนาดกลางกว่า 45,000 แห่ง ใน 150 ประเทศทั่วโลกใช้งานอยู่

แพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในประเทศไทย มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการบัญชีและการเงินทั้งหมดอยู่ในซอฟต์แวร์พื้นฐาน เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการนำไปใช้งานจริงในประเทศไทยกว่า 100 แห่ง และมีผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นใช้อยู่เป็นจำนวนมากในฐานะที่เป็นระบบ ERP และระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย สามารถคำนวณภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้โดยอัตโนมัติ และออกเอกสารที่ใช้ในการรายงานกรมสรรพากรได้โดยอัตโนมัติ รองรับหลากหลายสกุลเงิน และรองรับหลายภาษา (ไทยและอังกฤษ) บริษัทและองค์กรที่เหมาะจะนำไปใช้

  •  ลูกค้าที่มีการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ลูกค้าที่ต้องการให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทย “สามารถมองเห็นได้” “มีประสิทธิภาพ” และ “มีการควบคุมดูแลที่รัดกุมมากขึ้น”
  •  ลูกค้าที่กำลังหาระบบที่พนักงานที่อยู่ในประเทศไทย “เข้าใจได้ง่าย” และ “ใช้งานได้ง่าย”
  •  ลูกค้าที่ต้องการจะใช้ระบบในระดับที่เป็นเพียงผู้ใช้งาน โดยที่ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบด้าน IT มาดูแล

MAC5 เป็นแพ็กเกจ ERP ที่มีการพัฒนาในประเทศไทย เป็นแพ็กเกจ ERP สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีการทำงานเชื่อมต่อกันตั้งแต่ การประเมินราคา การรับ การสั่งซื้อ การส่งสินค้า การแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการบัญชี ทั้งยังเป็นระบบการจัดการด้านการขายที่เหมาะสำหรับบริษัทขายส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยอีกด้วย เป็นซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นพิเศษในด้านการจัดการด้านการขาย การจัดการด้านการจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า และการจัดการด้านบัญชี สามารถนำไปปรับใช้เข้ากับธุรกิจหลายๆ ประเภทได้ สามารถคำนวณภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้โดยอัตโนมัติ และออกเอกสารที่ใช้ในการรายงานกรมสรรพากรได้โดยอัตโนมัติ รองรับหลากหลายสกุลเงิน และรองรับหลายภาษา (ไทยและอังกฤษ)

ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร

 (Fiexed Asset Management System)

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์เช่าซื้อ ฯลฯ และบริหารจัดการร่วมกันในระบบเดียว

เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดยการนำเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Handy Terminal) หรือ RFID มาใช้

เป็นระบบที่ช่วยเหลือในด้านการจัดการสินทรัพย์ถาวรสำหรับผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องดำเนินการตามการควบคุมภายในองค์กรหรือตาม IFRS

เป็นระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวรที่เป็นไปตามระบบภาษีในประเทศไทย

img-fixed-asset-system

Saga 300 ERP

img-saga-300-maping

ERP Software Package ตัวช่วยจัดการระบบบัญชี

 

ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ (Enterprise System) ที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงตลอดจนเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนงานให้เป็นเนื้อเดียวกันในระดับองค์กรโดยมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพียงแห่งเดียว (common Database) เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูลทำให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ข้อมูลร่วมกันสูงสุด โดยแต่ละส่วนงานสามารถดึงข้อมูลส่วนกลางที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เชื่อมโยงในทุกมิติ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเมื่อมีการนำระบบ ERP มาปรับประยุกต์ใช้ คือ การปรับปรุงกระบวนการหรือ Process Re-engineering ซึ่งจะส่งผลให้ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงด้วย

Sage 300 ERP ออกแบบมาบนพื้นฐานของการรวมระบบงานขาย งานจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การผลิต การบริหารงานโครงการ งานบัญชีการเงิน และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ด้วยการทำงานแบบ Real time และอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน Sage 300 ERP ทำให้คุณสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีรวมถึงการวางแผนในอนาคตสำหรับธุรกิจ

SM,GL,AP,AR,IC,PO,OE

Sage 300 จะแบ่งการทำงานเป็นระบบต่างๆ รวม 7 ระบบ ได้แก่ SM,GL,AP,AR,IC,PO,OE โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนควบคุมการทำงานของระบบ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ ระบบ SM

ส่วนบัญชี และการเงิน ได้แก่ GL, AP และ AR

การจัดจำหน่ายสินค้า, การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงเหลือ ได้แก่ IC ,PO และ OE

ส่วนควบคุมการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

Administrative Service

สำหรับกำหนดสิทธิในการใช้งานของแต่ละ User, ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการทำงาน รวมถึงการ Backup ข้อมูล และการนำข้อมูลกลับมาใช้งาน

Common Services

สำหรับเก็บข้อมูลของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ สกุลเงินหลักของบริษัท รอบปีบัญชีของบริษัท การกำหนดตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับรายการจ่ายชำระ กำหนดสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน กำหนดรายการเกี่ยวกับภาษี กำหนดรายการเกี่ยวกับธนาคาร

ระบบ Sage 300 ERP

img-saga-300-system
img-saga-300-10

General Ledger (GL)

ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) เป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล และรายงานทางการเงินได้ตามต้องการ ไม่ว่าลักษณะธุรกิจจะเป็นเช่นไร สามารถ Setup G/L ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

img-saga-300-14

Account Receivable System (A/R)

ระบบลูกหนี้ เป็นระบบที่ควบคุมดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกค้า และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท

img-saga-300-12

Order Entry (O/E)

ระบบขายสินค้าเป็นระบบที่ควบคุมดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับจองสินค้า (Order Confirmation) การตัด stock ขายสินค้า (Shipment) การออก Invoice, Credit Notes, Sales returns และจะทำการส่งรายการไปตั้งหนี้ และลดหนี้ในระบบลูกหนี้ และจะ Update จำนวนสินค้า, ราคา, ต้นทุน และประวัติต่างๆ ให้อัตโนมัติเมื่อทำการประมวลผล ( Run Day End Processing) ในระบบ Inventory Control และยังสามารถพิมพ์รายงานเพื่อวิเคราะห์การสั่งซื้อของลูกค้า ที่ได้ทำ Order, Invoice เรียบร้อยแล้ว

img-saga-300-11

Account Payable System (A/P)

ระบบเจ้าหนี้ เป็นระบบที่ควบคุมเกี่ยวกับด้านหนี้สิน และกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, หนี้สินอื่นๆ โดยสามารถดูการบันทึกบัญชี และรายละเอียดของรายการต่างๆ ได้ทางหน้าจอ (Preview) หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

img-saga-300-13

Inventory Control (I/C)

ระบบสินค้าคงคลัง เป็นระบบสินค้าคงคลังใช้สำหรับควบคุมสินค้า, วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเก็บรายละเอียด และบันทึกในระบบ Perpetual ซึ่งบันทึกต้นทุนทันทีที่มีการเบิก-จ่าย และจะส่งรายการไปยัง G/L เมื่อมีการทำรายการรับของ (Receipt), เบิกของ (Shipment), โอนสินค้า (Transfer), ประกอบสินค้า (Assemblies) รวมทั้งรายการปรับปรุงสินค้า (Adjustment) เมื่อมีการทำ Run Day End Processing

img-saga-300-09

Purchase Order (P/O)

ระบบจัดซื้อเป็นระบบสำหรับช่วยควบคุมดูแลในด้านการบริหารจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น การทำงานของระบบสามารถออกใบขอซื้อ (Requisitions/PR), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบรับสินค้า (Receipt), ส่งคืนสินค้า (Return) และใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ (Debit/Credit Note) โดยจะทำงานเชื่อมโยงกับกับระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

โปรแกรมบริหารจัดการด้วยบัญชี และการเงินอย่างครบวงจร ระบบหลักทางบัญชีของ Sage 300 ERP Core Accounting ประกอบด้วย :

img-saga-300-Accounting

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ( General Ledger )

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ( Accounting Payable )

ระบบบัญชีลูกหนี้ ( Accounting Receivable )

ระบบบริหารจัดการหลายสกุลเงิน ( Multicurrency )

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร ( Fixed Assets )

โปรแกรมบริหารจัดการด้วยบัญชี และการเงินอย่างครบวงจร ระบบหลักทางบัญชีของ Sage 300 ERP Core Accounting ประกอบด้วย :

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control )

ระบบการสั่งซื้อ ( Purchase Order )

ระบบงานขาย ( Order Entry )

ระบบการผลิตและการวางแผน ( Auto Simply )

Bin tracking

img-saga-300-Distribution

โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ และการบริหารโครงการ

img-saga-300-Manage

ระบบต้นทุนโครงการ ( Project and Job Costing )

ระบบการจัดการงานบริการ ( Service Manager )

โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ และการควบคุมงบประมาณ

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control )

ระบบการสั่งซื้อ ( Purchase Order )

ระบบงานขาย ( Order Entry )

ระบบการผลิตและการวางแผน ( Auto Simply )

Bin tracking

img-saga-300-Purchase

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Sage 300 ERP Customer Relationship Management ประกอบด้วย :

img-saga-300-CRM

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Sage CRM)

ระบบบริหารการขาย (Sage CRM Sales Management)

ระบบบริหารการตลาด (Sage CRM Marketing Management)

ระบบจัดการข้อมูลการดูแลลูกค้า (Sage CRM Customer Service Management)

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Sage 300 ERP Customer Relationship Management ประกอบด้วย :

Standard SAP Crystal Reports

Business Intelligence

Financial Reporter

Alert Server

Sage 300 ERP Insight

img-saga-300-Financial

ติดต่อสอบถาม

บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-168-3260
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th