Chat with us, powered by LiveChat Accounting System ระบบบัญชี ERP | NETCUBE  
 

Accounting System

ERP, SAP Business One

ระบบบัญชี และ ERP

ระบบบัญชี, ERP, SAP Business One, SimLex Accounting, ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร

ระบบบัญชี และ ERP ที่ NetCube เรามีบริการเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยเรามีบริการเกี่ยวกับระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย เราจะทำการสำรวจระบบบัญชีของบริษัทของคุณ แล้วแนะนำพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยคัดเลือกหนึ่งในแพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับบัญชีที่มีส่วนแบ่งในตลาดของประเทศไทยมากที่สุด (5 ผลิตภัณฑ์) แพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทมีให้บริการนั้นล้วนแต่เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในประเทศไทย (มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเอกสารให้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทย) จึงสามารถบริหารจัดการระบบบัญชีทั้งหมดได้ในระบบอย่างเดียว โดยที่ไม่ต้องมีการจัดการด้วยการเขียนมือหรือการใช้ Excel อีก

ต้องการนำระบบบัญชีมาใช้ในบริษัท

ต้องการหาระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการของบริษัทในประเทศไทย

ต้องเป็นระบบที่สามารถใช้งานต่อไปได้แม้ระบบบัญชีหรือสภาพแวดล้อมด้าน IT ของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป

ต้องเป็นระบบที่สามารถใช้งานต่อไปได้แม้ระบบบัญชีหรือสภาพแวดล้อมด้าน IT ของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป

กำลังหาระบบที่จะมาแทนที่ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งใหม่ จึงต้องการที่จะนำระบบบัญชีแบบง่ายๆ มาใช้งาน

ต้องการที่จะนำระบบที่รองรับระบบคลาวด์ (cloud system) และระบบเดิมที่มีอยู่ภายในบริษัท (on-premises) มาใช้งาน

ระบบบัญชี

เรามีบริการเสนอแนะระบบบัญชีที่มีการนำไปใช้ในประเทศไทยมากมายตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า

“SAP Business One” ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็น ERP ที่ใช้กันทั่วโลกที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และสำนักงานในต่างประเทศของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลาในการนำระบบมาใช้ไม่มากและมีค่าใช้จ่ายต่ำ “SAP Business One” เป็นโซลูชัน ERP ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และสำนักงานในต่างประเทศของผู้ประกอบการขนาดใหญ่

ระบบบัญชี SimLex เป็นระบบตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย สามารถสร้างข้อมูลการลงบัญชีสมุดรายวันของ Invoice/Advance/Debit Note/Credit Note ในส่วนของการจัดการด้านการขาย และ Invoice Advance/Debit Note/Credit Note ในส่วนของการจัดการด้านการจัดซื้อหรือการจ้างบริษัทภายนอกได้โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการลงบัญชี สามารถบันทึกใบสำคัญ, บันทึกการรับ, และบันทึกการจ่ายได้ และสามารถออกรายงานต่างๆ จากการลงบัญชีโดยอัตโนมัติและการลงบัญชีโดยการใส่ข้อมูลลงไปได้ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพื่อส่งกรมสรรพากรในประเทศไทยได้อีกด้วย

Sage 300 ERP เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ ERP ที่มีความสามารถสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีธุรกิจอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทยถือว่าเป็นแพ็กเกจซอฟต์แวร์ระดับกลางที่มีบริษัทของญี่ปุ่นใช้เป็นจำนวนมาก ซอฟต์แวร์นี้ประกอบไปด้วยโมดูลพื้นฐาน 6 โมดูล ซึ่งได้แก่ โมดูลสำหรับบัญชี โมดูลสำหรับสำหรับลูกหนี้การค้า โมดูลสำหรับเจ้าหนี้การค้า โมดูลสำหรับการจัดการคลังสินค้า โมดูลสำหรับการรับคำสั่งซื้อ และโมดูลสำหรับการสั่งซื้อ สามารถบริหารจัดการบริษัทในเครือ แผนกธุรกิจ และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ในระบบเดียว และสามารถสร้างโซลูชันที่เหมาะสมกับงานโดยนำความแตกต่างของแต่ละสำนักงาน เช่น สกุลเงิน ระบบการลงบัญชี ระบบภาษี ระบบกฎหมาย เข้ามารวมกันอยู่ในระบบเดียวได้ เป็นระบบ ERP ที่มีผู้ประกอบการขนาดกลางกว่า 45,000 แห่ง ใน 150 ประเทศทั่วโลกใช้งานอยู่

แพ็กเกจซอฟต์แวร์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในประเทศไทย มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการบัญชีและการเงินทั้งหมดอยู่ในซอฟต์แวร์พื้นฐาน เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการนำไปใช้งานจริงในประเทศไทยกว่า 100 แห่ง และมีผู้ประกอบการจากญี่ปุ่นใช้อยู่เป็นจำนวนมากในฐานะที่เป็นระบบ ERP และระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย สามารถคำนวณภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้โดยอัตโนมัติ และออกเอกสารที่ใช้ในการรายงานกรมสรรพากรได้โดยอัตโนมัติ รองรับหลากหลายสกุลเงิน และรองรับหลายภาษา (ไทยและอังกฤษ) บริษัทและองค์กรที่เหมาะจะนำไปใช้

  •  ลูกค้าที่มีการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ลูกค้าที่ต้องการให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทย “สามารถมองเห็นได้” “มีประสิทธิภาพ” และ “มีการควบคุมดูแลที่รัดกุมมากขึ้น”
  •  ลูกค้าที่กำลังหาระบบที่พนักงานที่อยู่ในประเทศไทย “เข้าใจได้ง่าย” และ “ใช้งานได้ง่าย”
  •  ลูกค้าที่ต้องการจะใช้ระบบในระดับที่เป็นเพียงผู้ใช้งาน โดยที่ไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบด้าน IT มาดูแล

MAC5 เป็นแพ็กเกจ ERP ที่มีการพัฒนาในประเทศไทย เป็นแพ็กเกจ ERP สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีการทำงานเชื่อมต่อกันตั้งแต่ การประเมินราคา การรับ การสั่งซื้อ การส่งสินค้า การแจ้งหนี้ การชำระเงิน และการบัญชี ทั้งยังเป็นระบบการจัดการด้านการขายที่เหมาะสำหรับบริษัทขายส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยอีกด้วย เป็นซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นพิเศษในด้านการจัดการด้านการขาย การจัดการด้านการจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า และการจัดการด้านบัญชี สามารถนำไปปรับใช้เข้ากับธุรกิจหลายๆ ประเภทได้ สามารถคำนวณภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้โดยอัตโนมัติ และออกเอกสารที่ใช้ในการรายงานกรมสรรพากรได้โดยอัตโนมัติ รองรับหลากหลายสกุลเงิน และรองรับหลายภาษา (ไทยและอังกฤษ)

ระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวร

 (Fiexed Asset Management System)

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์เช่าซื้อ ฯลฯ และบริหารจัดการร่วมกันในระบบเดียว

เป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดยการนำเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Handy Terminal) หรือ RFID มาใช้

เป็นระบบที่ช่วยเหลือในด้านการจัดการสินทรัพย์ถาวรสำหรับผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องดำเนินการตามการควบคุมภายในองค์กรหรือตาม IFRS

เป็นระบบการจัดการสินทรัพย์ถาวรที่เป็นไปตามระบบภาษีในประเทศไทย

ตัวช่วยจัดการระบบบัญชี 

 (ERP Software Package)

ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ (Enterprise System) ที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงตลอดจนเชื่อมโยงโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนงานให้เป็นเนื้อเดียวกันในระดับองค์กรโดยมีข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพียงแห่งเดียว (common Database) เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูลทำให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ข้อมูลร่วมกันสูงสุด โดยแต่ละส่วนงานสามารถดึงข้อมูลส่วนกลางที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เชื่อมโยงในทุกมิติ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรเมื่อมีการนำระบบ ERP มาปรับประยุกต์ใช้ คือ การปรับปรุงกระบวนการหรือ Process Re-engineering ซึ่งจะส่งผลให้ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนลงด้วย

Sage 300 ERP ออกแบบมาบนพื้นฐานของการรวมระบบงานขาย งานจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การผลิต การบริหารงานโครงการ งานบัญชีการเงิน และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ด้วยการทำงานแบบ Real time และอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน Sage 300 ERP ทำให้คุณสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีรวมถึงการวางแผนในอนาคตสำหรับธุรกิจ

SM,GL,AP,AR,IC,PO,OE

Sage 300 จะแบ่งการทำงานเป็นระบบต่างๆ รวม 7 ระบบ ได้แก่ SM,GL,AP,AR,IC,PO,OE โดยจะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนควบคุมการทำงานของระบบ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ ระบบ SM

ส่วนบัญชี และการเงิน ได้แก่ GL, AP และ AR

การจัดจำหน่ายสินค้า, การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงเหลือ ได้แก่ IC ,PO และ OE

ส่วนควบคุมการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

Administrative Service

สำหรับกำหนดสิทธิในการใช้งานของแต่ละ User, ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการทำงาน รวมถึงการ Backup ข้อมูล และการนำข้อมูลกลับมาใช้งาน

Common Services

สำหรับเก็บข้อมูลของบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ สกุลเงินหลักของบริษัท รอบปีบัญชีของบริษัท การกำหนดตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับรายการจ่ายชำระ กำหนดสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน กำหนดรายการเกี่ยวกับภาษี กำหนดรายการเกี่ยวกับธนาคาร

General Ledger (GL)

ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) เป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล และรายงานทางการเงินได้ตามต้องการ ไม่ว่าลักษณะธุรกิจจะเป็นเช่นไร สามารถ Setup G/L ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

Account Receivable System (A/R)

ระบบลูกหนี้ เป็นระบบที่ควบคุมดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับลูกค้า และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท

Order Entry (O/E)

ระบบขายสินค้าเป็นระบบที่ควบคุมดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับจองสินค้า (Order Confirmation) การตัด stock ขายสินค้า (Shipment) การออก Invoice, Credit Notes, Sales returns และจะทำการส่งรายการไปตั้งหนี้ และลดหนี้ในระบบลูกหนี้ และจะ Update จำนวนสินค้า, ราคา, ต้นทุน และประวัติต่างๆ ให้อัตโนมัติเมื่อทำการประมวลผล ( Run Day End Processing) ในระบบ Inventory Control และยังสามารถพิมพ์รายงานเพื่อวิเคราะห์การสั่งซื้อของลูกค้า ที่ได้ทำ Order, Invoice เรียบร้อยแล้ว

Account Payable System (A/P)

ระบบเจ้าหนี้ เป็นระบบที่ควบคุมเกี่ยวกับด้านหนี้สิน และกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้มีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, หนี้สินอื่นๆ โดยสามารถดูการบันทึกบัญชี และรายละเอียดของรายการต่างๆ ได้ทางหน้าจอ (Preview) หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

Inventory Control (I/C)

ระบบสินค้าคงคลัง เป็นระบบสินค้าคงคลังใช้สำหรับควบคุมสินค้า, วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง, อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยเก็บรายละเอียด และบันทึกในระบบ Perpetual ซึ่งบันทึกต้นทุนทันทีที่มีการเบิก-จ่าย และจะส่งรายการไปยัง G/L เมื่อมีการทำรายการรับของ (Receipt), เบิกของ (Shipment), โอนสินค้า (Transfer), ประกอบสินค้า (Assemblies) รวมทั้งรายการปรับปรุงสินค้า (Adjustment) เมื่อมีการทำ Run Day End Processing

Purchase Order (P/O)

ระบบจัดซื้อเป็นระบบสำหรับช่วยควบคุมดูแลในด้านการบริหารจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น การทำงานของระบบสามารถออกใบขอซื้อ (Requisitions/PR), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบรับสินค้า (Receipt), ส่งคืนสินค้า (Return) และใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ (Debit/Credit Note) โดยจะทำงานเชื่อมโยงกับกับระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

โปรแกรมบริหารจัดการด้วยบัญชีและการเงินอย่างครบวงจร ระบบหลักทางบัญชีของ Sage 300 ERP Core Accounting

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ( General Ledger )

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ( Accounting Payable )

ระบบบัญชีลูกหนี้ ( Accounting Receivable )

ระบบบริหารจัดการหลายสกุลเงิน ( Multicurrency )

ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร ( Fixed Assets )

โปรแกรมบริหารจัดการด้วยบัญชี และการเงินอย่างครบวงจร ระบบหลักทางบัญชีของ Sage 300 ERP Core Accounting

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control )

ระบบการสั่งซื้อ ( Purchase Order )

ระบบงานขาย ( Order Entry )

ระบบการผลิตและการวางแผน ( Auto Simply )

Bin tracking

โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการ และการบริหารโครงการ

ระบบต้นทุนโครงการ ( Project and Job Costing )

ระบบการจัดการงานบริการ ( Service Manager )

โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ และการควบคุมงบประมาณ

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ( Inventory Control )

ระบบการสั่งซื้อ ( Purchase Order )

ระบบงานขาย ( Order Entry )

ระบบการผลิตและการวางแผน ( Auto Simply )

Bin tracking

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Sage 300 ERP Customer Relationship Management

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Sage CRM)

ระบบบริหารการขาย (Sage CRM Sales Management)

ระบบบริหารการตลาด (Sage CRM Marketing Management)

ระบบจัดการข้อมูลการดูแลลูกค้า (Sage CRM Customer Service Management)

โปรแกรมบริหาร Standard SAP Crystal Reports

Standard SAP Crystal Reports

Business Intelligence

Financial Reporter

Alert Server

Sage 300 ERP Insight

ติดต่อสอบถาม


บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-732-9896 ถึง 9898
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th