Mobile Tablet System

Smartphone and Tablet system

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่ NETCUBE เรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหลากหลายประเภทในประเทศไทย เราพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค แอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการทำธุรกิจ ทั้งในระบบ Android และ ios ทั้งนี้เรายังให้บริการสร้างกลไกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไปพร้อมกัน ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้สนับสนุนการทำงาน และแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับบริการภายนอก

แอปพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ต

คุณเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่?

อยากแชร์ระบบและข้อมูลร่วมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานและแท็บเล็ตที่ใช้ในหน้างาน

เนื่องจากมีการควบคุมจัดการรายงานประจำวันและรายงานผลการทำงานในกระดาษ ทำให้งานที่ทำมองเห็นได้ยาก

การที่ต้องมากรอกข้อมูลรายงานประจำวันและรายงานผลการทำงานที่เขียนด้วยมือลงใน Excel ฯลฯ ต้องใช้เวลามาก

img-Outsourcing

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแท็บเล็ต

สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องสแกนบาร์โค้ดและพอร์ตของ LAN ฯลฯ ตามเนื้อหาของงานได้ สามารถปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของงานได้ เช่น สามารถนำมาเครื่องสแกนบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดการคลังสินค้า หรือสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบริษัทจากพอร์ตของ LAN

สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับการดำเนินงานต่างๆ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการการผลิต การคลังและคุณภาพสินค้า และสามารถดูและแก้ไขเอกสารสำนักงานได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการระบบและข้อมูลที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีสร้างอยู่ในบริษัทอยู่แล้วมาใช้ได้เลย จึงทำให้สามารถนำระบบมาใช้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่ำ สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานและใช้แท็บเล็ตที่หน้างานได้

การนำระบบการดำเนินงานที่ใช้แท็บเล็ตมาใช้

เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น จึงจะทำกิจกรรมการขายต่างๆ เช่น บันทึกการเข้าหาลูกค้าและบันทึกการตอบรับการสอบถามจากลูกค้า ให้ “สามารถมองเห็นได้” ในขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการใช้ iPad ทั้งนี้ จะสามารถดึงข้อมูลการบันทึกออกมาหรือพิมพ์รายงานประจำวันได้ด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถจัดการข้อมูลงบประมาณและการใช้จริงของพนักงานขายแต่ละคน และแสดงออกมาเป็นกราฟได้อีกด้วย

สามารถจัดการข้อมูลการกรอกบาร์โค้ดในส่วนงานนับสต็อกและสินค้าเข้าออกได้ ข้อมูลที่ได้กรอกเข้าไปจะสามารถทำเป็นไฟล์รูปแบบ CSV แล้วส่งเป็นไฟล์แนบไปทางอีเมลได้ ทั้งนี้หากเชื่อม iPhone หรือ iPod Touch กับเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่แบบ Bluetooth ก็จะสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับงานนั้นๆ เช่นเดียวกับ Handy Terminal ได้

สามารถดูข้อมูลภายใน (เช่น ข้อมูลสต็อก ข้อมูลทั่วไป) โดยการเข้าไปยังฐานข้อมูลในระบบหลักที่มีอยู่ ทั้งนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำกราฟ และออกรายงานได้อีกด้วย

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน

บริการสำหรับผู้ประกอบการแบบ B to C

เป็นบริการที่สร้างแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการ B to C เช่น ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ฯลฯ

รายการฟังก์ชัน

ฟังก์ชันแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน

คูปอง

ประกาศ

รูปภาพของร้าน

ข้อมูลร้าน

การชำระเงินด้วยสมาร์ทโฟน

การแจ้งเตือนแบบระบบ Push

ฟังก์ชันการจัดการ

การจัดการเกี่ยวกับประกาศ

การจัดการลูกค้า

การจัดการยอดขาย

การจัดการคูปอง

การจัดการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบระบบ Push

iPod touch with Barcode

เครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือเครื่องอ่าน RFID รูปแบบแจ็กเก็ตที่ติดเข้ากับ iPhone/iPod touch

เพียงแค่นำแท็กบาร์โค้ดหรือแท็ก RFID ไปติดไว้ที่ตัวสินค้า ก็สามารถลดขั้นตอนการจัดการและการนับสต็อกได้!

เช่น การจัดการสินค้าเข้าออกในหน้างานการกระจายสินค้าของผู้ผลิตเสื้อผ้า และการจัดการการนับสต็อกโดยใช้ RFID

ติดต่อสอบถาม

บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-168-3260
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th