Chat with us, powered by LiveChat บริการ IT Outsourcing service พัฒนาระบบให้ธุรกิจของคุณ | NETCUBE
 

Outsourcing

Outsourcing Service

Outsourcing Service

ที่ NETCUBE เรามีบริการ IT Outsourcing service เป็นตัวช่วยพัฒนาระบบให้กับธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขายส่ง และธุรกิจการกระจายสินค้า ทั้งยังได้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT เราใช้ประสบการณ์ความรู้เหล่านี้ในการเสนอโซลูชันต่างๆ ที่หลากหลายและมากมาย “IT Outsourcing” เป็นบริการเต็มรูปแบบตั้งแต่พัฒนา บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงระบบ ไปจนถึงออกแบบ สร้าง บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงเครือข่าย พร้อมเพรียงไปด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนมาก

คุณเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่?

อยากลดค่าใช้จ่ายด้าน IT

ลดค่าดำเนินการระบบลง แต่คงความเสถียรของระบบเอาไว้ เราสามารถทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นได้

การดำเนินการของระบบมีความซับซ้อนมากขึ้น

การดำเนินการเกี่ยวกับระบบมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการนำระบบเครื่องเสมือนและระบบคลาวด์เข้ามาใช้ เราจะเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในการค้นหาปัญหาและฟื้นฟูส่วนที่บกพร่องให้กลับคืนมา

มีวิศวกรด้าน IT ไม่เพียงพอ

เนื่องจากในประเทศไทยมักจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานกันอยู่มาก การหาและอบรมบุคคลากรด้าน IT จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก เรามี SE ที่มากประสบการณ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนงานงานของบริษัทคุณอย่างครบวงจร

System Developer

เราจัดหาวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเป็นพิเศษให้กับบริษัทของคุณ

เรามีบริการ Outsourcing สำหรับในส่วนของวิศวกรผู้ดูแลระบบ (System Engineer) และนักเขียนโปรแกรม (Programmer) เราจะจัดหาวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างๆ เช่น JAVA, C#, ASP.net, Visual Basic, PHP , RPG ให้กับบริษัทของคุณ

IT Infra/Hardware Outsourcing

เราจะจัดหาวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เป็นพิเศษให้กับบริษัทของคุณ

เรามีบริการซ่อมบำรุงด้าน IT ที่สำนักงานของลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่เดือนละ 1 ครั้งเป็นต้นไป

Outsourcing ด้านการพัฒนาระบบ

เรามีบริการส่งวิศวกรผู้พัฒนาระบบไปยังสำนักงานตามความต้องการของลูกค้า เราสามารถจัดการกับโซลูชันที่มีขอบเขตของงานกว้างขวางได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดความต้องการของลูกค้า การออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ ไปจนถึงการดำเนินงาน โดยเฉพาะในระบบเปิด (Open System) และระบบเว็บไซต์

img-Outsourcing-07

ตัวอย่างงาน

เราสามารถจัดการกับโซลูชันที่มีขอบเขตของงานกว้างขวางได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดความต้องการของลูกค้า การออกแบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบ ไปจนถึงการดำเนินงาน โดยเฉพาะในระบบเปิด (Open System) และระบบเว็บไซต์

รายละเอียดของการบริการ
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ: .NET (C#, ASP), Perl, PHP, JAVA
ฐานข้อมูล: Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL
WEB Server: IIS, Apache

บริการซ่อมบำรุงโครงสร้างด้าน IT

เป็นบริการที่ช่วยเหลือลูกค้าในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของลูกค้าเราสามารถช่วยคุณซ่อมบำรุงและดำเนินการจัดการระบบที่ยุ่งยากได้! วิศวกรผู้ดูแลระบบ (System Engineer) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายเป็นอย่างดี จะเป็นผู้ซ่อมบำรุงและดำเนินการจัดการระบบให้แทน เพื่อปลดปล่อยบุคลากรในแผนก IT ที่มีจำนวนน้อยจากงานที่ยุ่งยากและรบกวนใจต่างๆ เช่น งานตรวจเช็คตามรูปแบบที่กำหนดทั่วไป งานติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ และงานตอบรับการติดต่อสอบถามจากผู้ใช้งาน

รายละเอียดการบริการ

วิศวกรผู้ดูแลระบบ (System Engineer) ซึ่งประจำอยู่ในบริษัทของเราจะเป็นผู้บริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ เราจะพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ จากภาพรวมของระบบทั้งหมด และจะเสนอวิธีการปรับปรุงแก้ไขระบบ

รายละเอียดการบริการ
ให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์, อีเมล และรีโมทเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
การจัดการด้านการสำรองข้อมูล, การจัดการ event log, การจัดการทรัพยากร (resource) ต่างๆ , การจัดการด้านการป้องกันไวรัส, การรับมือกับการขัดข้อง, การจัดการเกี่ยวกับ
Active Directory, การจัดการเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึง,การจัดการเซิร์ฟเวอร์ของกรุ๊ปแวร์, การจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการป้องกันไวรัส
ไวรัส, การตอบรับการติดต่อสอบถามจากผู้ใช้งาน, การจัดการคอมพิวเตอร์ที่ใช้รับมือกับการขัดข้อง, การดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนเมื่ออุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือขัดข้อง, การดำเนินการเดินเรื่องเกี่ยวกับการประกันซ่อมบำรุงของผู้ผลิต
การบริหารจัดการเครือข่าย, การจัดการเครื่องพิมพ์
การจัดการทรัพย์สินทางด้าน IT

ติดต่อสอบถาม


บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-732-9896 ถึง 9898
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th