Chat with us, powered by LiveChat โปรแกรมจัดการขาย ระบบจัดการขาย SFA | CRM HotProfile NETCUBE
 

Sales Force HotProfile

Hotprofile (SFA,CRM) ระบบจัดการขาย

HotProfile ระบบที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ครอบคลุมทั้งการขาย การตลาด การเงิน และความสัมพันธ์กับลูกค้า

ระบบการจัดการนามบัตรด้วยนวัฒกรรมชั้นสูง เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขายแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขาย

ซึ่งประกอบด้วยคู่ค้าทางธุรกิจตามนามบัตร รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์พัฒนา SFA (Sales Force Automation)

ตัวเลือกสำหรับการพัฒนาการขายได้อีกด้วย

SFA ( Sales Force Automation ) คืออะไร?

 เป็นเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์มาช่วยทําธุรกิจงานขายโดยอัตโนมัติทั้งการสั่งซื้อ, การจัดการเรื่องการติดต่อประสานงาน, การใช้สารสนเทศ, การควบคุมและการติดตามสินค้าคงคลัง, การติดตามการสั่งซื้อ, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, วิเคราะห์พยากรณ์การขาย และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการทําธุรกิจหลากหลายประเภทนั้น บางธุรกิจใช้วิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาใช้งานตามความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง แม้ในการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ต้องรู้จักเลือกให้เหมาะสมด้วย

Inside Sales คืออะไร?

เป็นเทคนิคการขายที่ใช้วิธีการขายโดยใช้โทรศัพท์ , อีเมล , การประชุมผ่าน Video Call  แอปพลิเคชั่น ฯลฯ เป็นวิธีการขายโดยไม่ต้องไปเข้าพบลูกค้าถึงบริษัทลูกค้า เชื่อมต่อการจัดการนามบัตร ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมการขายด้วยข้อมูลลูกค้าที่เป็นล่าสุดอยู่เสมอ  และยังช่วยลดการป้อนข้อมูลบนหน้าจอภายในให้น้อยที่สุด ตระหนักถึงงานขายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การร่วมมือกันกับฝ่ายขายภาคสนาม จะทำได้ด้วยการเชื่อมโยง SFA อีกด้วย

SFA (Sales Force Automation)

ฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย

ลดการป้อนข้อมูลให้น้อยที่สุดด้วย SFA - ป้อนข้อมูลของลูกค้าโดยอัตโนมัติ อีกทั้งป้อนเพียงแค่ข้อมูลข้อจำเป็นต่อบริษัทในการดำเนินการและยังใช้งานง่ายในสมาร์ทโฟนได้ด้วย

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร

มองเห็นสถานการณ์ของธุรกิจ - สามารถจัดทำรายงานที่ปรับแต่งรายละเอียดเฉพาะที่ต้องการได้ รู้จุดที่บกพร่อง และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายการตลาด

เพิ่มประสิทธิภาพบริหารการขาย - สามารถวางแผนกระบวนการขาย และระดับกำลังการขายได้ และหากการขายมีจุดใดที่ติดชะงัก ระบบจะมีการเตือนให้ทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Inside Sales

รวบรวมข้อมูลลูกค้า
รวบรวมข้อมูลลูกค้า

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า คอยติดตามและคอยอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ

สร้างเงื่อนไขการค้นหาที่ต้องการ
สร้างเงื่อนไขการค้นหาที่ต้องการ

ดูจากประวัติการเข้าขายหรือประเภทขององค์กร สามารถแยกรายชื่อได้

sale-call
ใช้โทรศัพท์หรืออีเมลในการดำเนินงานขาย

ขายได้โดยโดยใช้โทรศัพท์ , อีเมล , การประชุมผ่านแอพลิเคชั่นวีดีโอ ฯลฯ เป็นวิธีการขายโดยไม่ต้องไปเข้าพบถึงบริษัทลูกค้า

costumer-relation-ship
ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้า รายงานการไปพบลูกค้าในรูปแบบของเราเองทำให้แจกแจงรายละเอียดได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยการรวบรวมเหล่านี้จะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

icon-employer
พนักงานลาออกแต่นำนามบัตรบริษัทติดตัวไปด้วย

นามบัตรถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท เก็บนามบัตรเข้าตู้เซฟ และเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดการนามบัตร

icon-document
หาเอกสารสำคัญไม่เจอ จำข้อมูลลูกค้าไม่ได้

ช่วยจัดการข้อมูลเอกสารต่างๆ จำแนกเป็นหมวดหมู่ สามารถย้อนดูประวัติการติดต่อหรือกิจกรรมการขายได้

icon-customer
เข้าหาลูกค้าไม่ได้ ติดต่อบริษัทได้ยาก

ค้นพบบริษัทที่มีความสนใจต่อสินค้าของคุณ ด้วยฟังก์ชั่นของ HotProfile (SFA,CRM)

ทำความรู้จัก Hotprofile (SFA,CRM)

สิ่งที่จำเป็น ไม่ใช่ “การจัดเรียงนามบัตร” แต่เป็น “การจัดกลุ่มลูกค้า”

Hot Profile เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขาย ที่จะช่วยจัดการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
และง่ายต่อการค้นหาคีย์เวิร์ดที่จะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการขายและเพิ่มโอกาสขายด้วย “HOT PROFILE” (SFA,CRM)

รวบรวมฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการขาย
เช่น “จัดการนามบัตร” “ค้นหากลุ่มลูกค้าโอกาส” “SFA” “แชท”
ด้วยการรวบรวมฟังก์ชั้นที่หลากหลายไว้ในโปรแกรมเดียว
ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

จุดเด่นของ Hot Profile (SFA,CRM)

เราสามารถทำการจัดการเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงจากในฐานข้อมูล HOT PROFILE เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะองค์กรตนเองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะสั่งให้ออกมาเป็นในรูปแบบกราฟหรือให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ทำได้เช่นกัน สามารถใช้ในการประชุมเพื่อให้เห็นภาพสถานะที่ชัดเจนในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย การดำเนินการกิจกรรมการขายของพนักงานขายรายบุคคล เพื่อพัฒนาองค์กรและใช้ในการสนับสนุนการขายได้อย่างดีเยี่ยม

ทำไมต้องเลือก HotProfile (SFA,CRM)

w-namecard
จัดการเปลี่ยนนามบัตรให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท

ผู้ให้บริการจะแปลงนามบัตรให้เป็นข้อมูล เพียงแค่สแกนนามบัตรหรือถ่ายรูปเท่านั้น สามารถมองเห็นเครือข่ายองค์กรภายในจะได้รับแจ้งเมื่อบุคลากรภายในบริษัทได้ทำการแลกเปลี่ยนนามบัตรกับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบุคลากรภายในได้

w-target
ขยายโอกาสทางธุรกิจ

จะได้รับการแจ้งข่าวล่าสุดของบริษัทโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบุคลากรจะมาถึงคุณโดยตรง มีระบบการค้นหาบริษัทตามนามบัตรที่อยู่ใกล้เคียง และผู้ให้บริการจะกำหนดข้อมูลแอตทริบิวต์ของบริษัทให้โดยอัตโนมัติ

w-Relationship-cs
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้า การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้ารายงานการไปพบลูกค้าในรูปแบบของเราเองทำให้แจกแจงรายละเอียดได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยการรวบรวมเหล่านี้จะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

ฟังก์ชั่นของ Hotprofile (SFA,CRM)

เปลี่ยนนามบัตรใช้เป็นข้อมูล และส่งอีเมลโดยตรง

 

  • ผู้ให้บริการจะแปลงนามบัตรให้เป็นข้อมูล : เพียงสแกนนามบัตรหรือถ่ายรูปเท่านั้นก็จะมีผู้ดำเนินการกรอกข้อมูลไว้ให้
  • สามารถมองเห็นเครือข่ายองค์กรภายใน : เมื่อนำนามบัตรเข้าระบบแผนภูมิองค์กรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • แจ้งการเชื่อมต่อ : จะได้รับแจ้งเมื่อบุคลากรภายในบริษัทได้ทำการแลกเปลี่ยนนามบัตรกับลูกค้า ทำให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบุคลากรภายในได้

 

ค้นพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบอัตโนมัติ

 

  • แจ้งข่าวล่าสุดของบริษัทโดยอัตโนมัติ : เพียงแค่ลงทะเบียนนามบัตรข่าวสารล่าสุด
  • ค้นหาบริษัทตามนามบัตรที่อยู่ใกล้เคียง : สามารถค้นหาบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณด้วยนามบัตร
  • กำหนดแอตทริบิวต์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ : เมื่อลงทะเบียนนามบัตรแล้ว ผู้ให้บริการจะกำหนดข้อมูลแอตทริบิวต์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ

 

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ Inside Sales

 

  • การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้า : รายงานรายละเอียดการโทรศัพท์กับลูกค้าในรูปแบบของเราเอง ทำให้แจกแจงรายละเอียดได้ง่ายและสะดวกขึ้น
  • ติดต่อทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น : สามารถส่งเมลในครั้งเดียวให้กับลูกค้าทั้งหมดที่กำหนด

SFA target
ระบบ SFA (Sales Force Automation)

เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายมุ่งเป้าสู่ยอดขายที่สูงขึ้น

ข้อดีของ SFA คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขาย ที่สามารถติดตามผล, บริหารการติดต่อได้, บริหารหุ้นส่วนสัมพันธ์ได้, การจัดการเรื่องบัญชี, การจัดการเรื่องการติดต่อกับลูกค้า, การจัดการเรื่องราคา, การบริหารยอดขาย และการเก็บข้อมูลลูกค้า

Inside Sales
Inside Sales

การขายผ่านโทรศัพท์ , อีเมล , การประชุมผ่านแอพลิเคชั่นวีดีโอ โดยไม่ต้องไปเข้าพบถึงบริษัทลูกค้า

ข้อดีของการ Inside sales คือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานขายโดยการปรับปรุงการแบ่งงาน และสามารถที่จะปรับปรุงอัตราการรับคำสั่งซื้อโดยมุ่งเน้นโครงการที่มีลูกค้าเป้าหมายสูง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานขายที่ต้องการดูแลลูกค้าในระยะสั้นด้วย

ติดต่อสอบถาม


บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-168-3260
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th