Chat with us, powered by LiveChat Cloud Server | NETCUBE
 

Cloud Server

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

Cloud Server คืออะไร? 

เซิร์ฟเวอร์คลาวด์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างระบบ โดยที่ไม่ต้องวางเซิร์ฟเวอร์ไว้ภายในองค์กร หรือวางไว้ในศูนย์ข้อมูลทั่วไป แต่สร้างขึ้นไว้ที่ผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละรายโดยให้บริการผ่านบนอินเทอร์เน็ต 

โดยเราเรียกผู้ให้บริการว่าโฮสต์ (Hosting) เป็นผู้ที่ให้เช่าการใช้เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลพร้อมทั้งมีเน็ตเวิร์คที่ถูกติดตั้งไว้ครบครันและปลอดภัย 

เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ยังมีฮาร์ดแวร์ในศูนย์ข้อมูลที่เป็นของผู้ให้บริการคลาวด์ และมอบเซิร์ฟเวอร์เสมือนให้กับผู้ใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต การโฮสต์ศูนย์ข้อมูลและคลาวด์มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างที่สำคัญในด้านการทำงานและค่าใช้จ่าย

ข้อแตกต่างระหว่างโฮสต์และคลาวด์

การโฮสต์ศูนย์ข้อมูลนั้น เริ่มจากการให้เช่าอุปกรณ์และเตรียมเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริง และทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการและสร้างสภาพแวดล้อมตามความจำเป็น

แต่ในกรณีของคลาวด์ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งเบื้องต้นนั้นสูง และต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และเวลาเพื่อสร้างขึ้นมาได้ แต่คลาวด์ ราคาเริ่มต้นนั้นต่ำ และประเด็นคือสามารถสร้างได้ง่ายและทันที จึงถือว่าเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะ 

ประเภทเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

มีรูปแบบต่างๆ ของการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ขอแนะนำแบบมาตรฐานสามแบบด้วยกัน 

IaaS

Iaas : Infrastructure as a Service คือ สามารถเลือกใช้ทรัพยากรเสมือนบนคลาวด์ได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถเลือกข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการได้ตามต้องการ และสามารถติดตั้ง Middleware ได้ด้วยตัวเอง จึงสามารถใช้งานได้เหมือนกับกำลังใช้ศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรหรือศูนย์ข้อมูลทั่วไป เมื่อย้ายจากภายในองค์กรไปยังระบบคลาวด์ IaaS จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

PaaS

PaaS :  Platform as a Service คือ ทรัพยากรเสมือนที่จำเป็นสามารถใช้ในสถานะที่เตรียมไว้ให้ถึงระดับที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ ข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการ มิดเดิลแวร์ ฯลฯ ถูกจัดเตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นและไม่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ PaaS จะได้รับการพิจารณาเมื่อมีการตัดสินใจใช้ และคุณต้องการปล่อยให้การอัปเดตมิดเดิลแวร์หรือน้อยกว่านั้นไปที่ฝั่งผู้ให้บริการระบบคลาวด์

SaaS

「Software as a Service」の略で、必要なアプリケーションや機能を全てインターネット上で利用できるサービスです。フリーのWebメールやファイルアップローダなどもSaaSの一種です。利用者はサーバを意識することなくサービスを利用できるため、実態としては裏でサーバが動いていても障害などなければ気にすることはないと思います。特定のサービスを利用する事に関して特化されているため、安く、早く目的の機能を使う場合はSaaSが適しています。

มีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นในการสร้างเซิร์ฟเวอร์ด้วยโฮสติ้ง เราจะพาตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และอธิบายในแต่ละสถานการณ์ให้เข้าใจกัน

ค่าใช้จ่าย

มีค่าติดตั้งเริ่มต้นที่แพงสำหรับการเช่าเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีทุนระดับนึงสำหรับการเช่าใช้บริการที่ศูนย์ข้อมูล และนอกจากนี้ การเพิ่มหรือลดข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์เมื่อไปแล้ว ถือเป็นเรื่องยาก

ผู้คนส่วนใหญ่จึงต้องทำการพิจารณาในด้านทรัพยากรโดยคาดการว่าจะต้องใช้เพิ่มขึ้นในอนาคต เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่มีสเป็คที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานล่วงหน้า ทำให้ต้องมีการคิดคำนวณงบประมาณเป็นการใหญ่ 

จำเป็นต้องใช้ทักษะและโครงสร้างของระบบ

เซิร์ฟเวอร์ที่ให้เช่าบน Data Center ในประเทศไทยมักจะไม่มี OS ติดตั้งอยู่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องจัดเตรียมไว้ตามที่เช่า และต้องทำการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ติดตั้ง OS ไปจนถึงสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน จนถึงการติดตั้งระบบ อีกทั้งจะต้องดูแลเรื่องการอัพเดท OS ด้วยตนเองอีกด้วย 

ในกรณีของเซิร์ฟเวอร์คลาวด์นั้น OS และสภาพแวดล้อมเสมือนจะถูกจัดเตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมให้บริการ โดยขึ้นอยู่แต่ละผู้ให้บริการระบบคลาวด์ โดยส่วนมากจะทำการดูแลการดำเนินการให้ทั้งหมดอย่างครอบคลุม 

ปัญหาที่มักพบ

ข้อดี

การติดตั้งครั้งแรกมีราคาที่ถูก

เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วระบบคลาวด์เป็นระบบที่จ่ายราคาตามการใช้งาน ลูกค้าจะจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้นก็ได้

เหมาะสำหรับกรณีต่างๆ เช่น กลุ่มบริษัทที่มีงบประมาณไม่มาก ต้องการเริ่มต้นจากน้อยๆ และเพิ่มทรัพยากรตามความจำเป็นเท่าที่ต้องการใช้ได้

มองเห็นสถานะการใช้งาน และตรวจสอบได้

สามารถดูสถานะการใช้งานของระบบคลาวด์ได้จากพอร์ทัลไซต์ที่เตรียมไว้

ทำให้ง่ายต่อการคาดการณ์ค่าธรรมเนียมการใช้งานในเดือนนี้ ตรวจสอบสถานะของทรัพยากร เช่น CPU หน่วยความจำ ดิสก์ ปริมาณข้อมูล 

ทำการตรวจสอบ NWTraffic และส่งอีเมลแจ้งเตือนด้วยเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบที่มีให้บริการให้ 

โดยสิ่งที่กล่าวไว้คือคุณสมบัติพื้นฐานของการบริการ ดังนั้นลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์แยกต่างหากเพิ่มเติม (ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแพ็คเกจ)

มาตรการ BCP (แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ)

クラウドサーバは冗長化やバックアップを検討する際に、別リージョン(地域)に待機系やストレージを用意することが推奨されています。メインのクラウドサーバが日本リージョンにある場合、バックアップサーバやストレージはアメリカリージョンにする事によって、日本が地震などの災害にあい、クラウドが置かれているデータセンターが被害にあってクラウドサービスが利用できなくなっても、アメリカリージョンのバックアップを利用することによって業務を継続することができます。また、本社が災害にあった際も、支社や自宅などのリモートからインターネット上で業務を継続することが可能です。

มีข้อจำกัดในการใช้งานและการเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่

ข้อจำกัดเฉพาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าคุณต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นของบริษัทของคุณบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ อาจมีข้อจำกัดที่คุณไม่ควรติดตั้งโดยไม่มีใบอนุญาตเฉพาะระบบคลาวด์

นอกจากนี้ แม้ว่าคุณต้องการขยายหรือเปลี่ยน CPU, หน่วยความจำ, SSD และอื่นๆ ก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะในช่วงที่เตรียมไว้ในบริการคลาวด์เท่านั้น ดังนั้นระดับความเป็นอิสระจึงต่ำกว่าการเป็นโฮสต์ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาบริการและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบริการคลาวด์ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อความสะดวกของผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่จัดเก็บไว้ 

ข้อเสีย

タイでのクラウドサービス選びのポイント!

費用をどれだけ抑えられるか

自社でクラウドサービスを利用するシーンを検討し、どれくらいの期間でどの程度の費用になるか算出してみましょう。従量課金のクラウドだけではなく定量的な料金体系でサービスを提供しているクラウドもあるので、見積がしやすいクラウドが良いでしょう。

データセンター基準や国際標準を抑えているか

クラウドを擁しているデータセンターの安全性、サービスの継続性を測るのには世界標準の認証を受けているかどうかがポイントになってきます。安全基準のティアや、情報セキュリティ・マネジメント基準のISOなど、認証を受けているクラウドサービスを選択しましょう。

サポート体制が充実しているか

外資系テック企業のクラウドサービスは、一般利用しているだけだとサポートが手厚いとは言えません。有料のプレミアムサポートを契約するか、最初からある程度サポートを受け付けてくれる日系のクラウドベンダーを探すなど、サポート体制が充実したものを選択できるよう比較しましょう。

弊社提供 構成例/価格

クラウドサーバにはサービスに必要な全ての機能(仮想サーバ、ストレージ、ネットワークとFirewall)が含まれています。
要件に合わせて、OSタイプ、性能、DR(ディザスタリカバリー対応)、高機能Firewall、バックアップ構成のカスタマイズが可能です。

Very Small

CPU : 2 Core
Memory : 2GB
Storage : 100 GB (SSD Cache)
฿ 1,100 Monthly

Small

CPU : 4 Core
Memory : 4GB
Storage : 100 GB (SSD Cache)
฿ 1,700 Monthly

Midium

CPU : 4 Core
Memory : 8GB
Storage : 100 GB (SSD Cache)
฿ 1,900 Monthly

Large

CPU : 8 Core
Memory : 16GB
Storage : 100 GB (SSD Cache)
฿ 3,400 Monthly

共通仕様

・データ転送量:無制限

・固定IPアドレス

・OS Windows (Linuxも選択可能)

・スナップショット: 30回

・アンチウィルス : Trend Micro Enterprise Security

Great for tech & startups

CONTACT US


弊社では無料診断、無料見積を行っております。ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

Click here